Medlem i HSB

Bastun stängs ner helt

Posted by on okt 24, 2016 in Senaste Nytt | 0 comments

Efter mycket problem och höga kostnader så har styrelsen beslutat att bastun härmed stängs helt.
Inredning mm kommer att rensas  bort via HSB. Återbetalning av avgiften (100kr/mån)återbetalas
till medlemmarna fr.o.m. 2016-07-01. Utrensning beställs av HSB.  Gymmet påverkas ej. Hur lokalen
skall användas framöver återkommer styrelsen till vid senare tillfälle

Styrelsen

404