Medlem i HSB

Årsstämman 2019

Posted by on jun 1, 2019 in Senaste Nytt | 0 comments

Vår ordinarie föreningsstämma har hållits den 20 maj kl. 19:00.
Kallelse och årsredovisning har delats ut i brevlådorna innan stämman.

Plats: Akallahöjdens lokal Pargasgatan 27

Lättare förtäring serverades från 18:30

Välkomna
Styrelsen

 

404