Medlem i HSB

Värmeproblem under utredning

Posted by on jan 17, 2020 in Senaste Nytt | 0 comments

Det finns ett läckage i undercentralen Mhg 14 som i kan påverka
värmen i lägenheterna M6-16. Ett antal felanmälningar har kommit
in och arbetet med att utreda och åtgärda problemet pågår.

Styrelsen

 

 

404