Medlem i HSB

Senaste Nytt

Värmeproblem under utredning

Posted by on jan 17, 2020 in Senaste Nytt | 0 comments

Det finns ett läckage i undercentralen Mhg 14 som i kan påverka värmen i lägenheterna M6-16. Ett antal felanmälningar har kommit in och arbetet med att utreda och åtgärda problemet pågår. Styrelsen    

Read More

Värmeproblem

Posted by on Dec 15, 2019 in Senaste Nytt | 0 comments

Många lägenheter har varit för kalla, speciellt i husen M6-10 och M12-16. Problemen är att styrboxen (s.k. DUC) som styr värmen i undercentralen haft brister i funktionen för att slutligen helt slutat att fungera. Boxen styr temperaturen på det utgående vattnet till elementen i lägenheterna beroende på utetemperaturen. Värmesystemet har dock låst sig på en för låg nivå vilket medfört kalla lägenheter för många. Felet är lokaliserat, styrboxen måste bytas. Tyvärr är det...

Read More

Viktig Info om garagetaken

Posted by on Nov 7, 2019 in Senaste Nytt, Uncategorized | 0 comments

Måndag 11 november 2019 börjar borttagning av massorna ovanpå garagetaken. Detta innebär att uteplatserna på innergårdarna skall vara helt tömda på privata saker då, samt att alla cyklar tas bort från innergårdarna. Klicka här för mer info >>>

Read More

Tätskikten över garagen

Posted by on Nov 2, 2019 in Senaste Nytt | 0 comments

Det har konstaterats av en extern konsultutredning genom HSB att garagen (som ligger under gårdarna) i BRF Pargas har bristfälligt tätskikt som måste åtgärdas för att undvika skador på garagen och bärande delar i betongkonstruktionen. Därför kommer nya tätskikt läggas på garagens tak och ytterväggar under hösten/vintern 2019 – 2020. Klicka här för mer info...

Read More

Pargas har nu Swish

Posted by on Nov 2, 2019 in Senaste Nytt | 0 comments

Medlemmar som köper ex. nya låsbrickor eller hyra några av våra lokaler har frågar efter möjligheten att betala via Swish. Denna möjlighet finns nu och Swish nr är:   123 637 35 67 Styrelsen    

Read More

Årsstämman 2019

Posted by on jun 1, 2019 in Senaste Nytt | 0 comments

Vår ordinarie föreningsstämma har hållits den 20 maj kl. 19:00. Kallelse och årsredovisning har delats ut i brevlådorna innan stämman. Plats: Akallahöjdens lokal Pargasgatan 27 Lättare förtäring serverades från 18:30 Välkomna Styrelsen  

Read More