Medlem i HSB

HSB

 

 hsb.logoHSB:s områdeskontor ( Förvaltning )    

Finlandsgatan 10, 164 74     Kista       

Telefon: 010-442 11 00                           Fax: 751 01 92

Expeditionstider

Måndag, Onsdag 8.00-12.00                Tisdag, Torsdag 13.00-18.00

Sommartid 1/7-31/8

Måndag 8.00-12.00                                Torsdag 13.00-18.00

ServiceCenter (alla ärenden)

Telefon: 010-442 11 00                                Vardagar: 08.00–16.30

Dag före röd dag: 08.00–13.00

E-post: service.stockholm@hsb.se

Exempel: Felanmälan, försäljning av bostadsrätt, panter, garage- och p-platser, avgifter, hyror, inre fond m m.

 Felanmälan och kontakt med fastighetsskötarna

Telefon Felanmälan  010-442 11 00    Internet   Klicka här

Fastighetsskötarna direkt, helgfri mån-fred 07:00-08:00. Tel 072-050 28 80

Vid felanmälan: lämnas uppgift om namn, adress och telefon nr dagtid samt felets art.

Anmälan till Jourtjänsten: får bara ske i nödläge på icke arbetstid, när hjälp ej kan vänta till följande arbetsdag. Ex. vid risk för vattenskador. Måste du anlita larmjouren, uppge då följande:

  • Varifrån larmet kommer: gatuadress med nummer och våningsplan. 
  • Vem som ringer: Personnamn och telefonnummer som kan mot ringas. 
  • Aktuellt fel: Kan felet ej anges exakt, tala då om vad ni sett.