Medlem i HSB

Tvättstugor

Regler för tvättstugorna

För den allmänna trivseln håll tvättiderna och gör rent i maskiner och tvättstugorna när Ni är klara med Er tvätt. Det skall vara utrymt och städat när nästa tvättid börjar. Det finns inget annat som har lika stor risk för dålig grannsämja än dåligt följda regler i tvättstugorna. Vår tvättutrustningen är utrustad med olika typer av skydd. Dessa skydd är till för att barn och vuxna inte skall skadas i tvättstugorna. Tänk också på att en tvättstuga inte är en lekplats. Bokning av tvättider Kan ske via via vår hemsida eller genom att besöka tvättstugan och boka på den elektoniska tavlan som finns där. För bokning på tavlan behövs låsbrickan för tvättstugan för att komma in samt för att öppna bokningen. För bokning via Internet krävs användarID och lösenord. Saknar Ni detta vänligen kontakta styrelsen under JOuren. Styrelsen vill poängtera att det är förbjudet att använda någon annans låsbricka vid bokning av tvättstugan än den som tillhör lägenheten. Man kan endast använda den tvättstuga som finns i de hus där man bor. För grovtvättstugan använder man samma bokningscylinder som till den vanliga tvättstugan.

Tvättider För att reducera störningarna för de som bor ovanför och intill tvättstugorna har vi begränsat tvättiden under lördagar och söndagar. Tvättning får därför ske under följande tider:

Ordinarie tvättstugor Måndag – Lördagar 07-22   Söndagar 10-19

Grovtvättstugan  Måndag – Lördagar 08-21    Söndagar 10-17

Endast för boende i Brf Pargas Har förekommit att personer som ej bor i Brf Pargas har använt våra tvättstugor – vilket är helt förbjudet. Att så kan ske beror dels på piratkopierade nycklar – men de kan även beror på att någon boende lånar ut sin nyckel – vilket är totalt förbjudet.

Summering

  • Torka bort allt överflödigt tvättmedel från maskinerna
  • Endast den bokningscylinder (låskolv) som tillhör lägenheten får användas för att boka tvättider. Tyvärr finns de andra bokningscylindrar i omlopp inom Brf Pargas.
  • Bokad tid förfaller om tvättstugan ej tagits i besittning inom 30 minuter efter utsatt tid.
  • Bokningscylindern (låskolven) får ej sitta kvar efter avslutat tvättpass.
  • Luddfiltret på torktumlaren skall ovillkorligen rengöras efter varje användning .
  • Se upp så Ni inte tar redan bokade maskiner/tvättpass. Tvättstugan skall städas efter varje avslutat tvättpass.
  • Tvättstugan skall vara städad och utrymd när tiden för tvättpasset är utgången.
  • Kläder och andra personliga saker får ej lämna kvar efter avslutat tvättpass.
  • Tvättstugorna får endast användas av boende i Brf Pargas.

Våra tvättstugor

Brf Pargas har tvättstugor i varje huskropp med adress:

Mariehamnsgatan 8     Mariehamnsgatan 14     Mariehamnsgatan 20     Mariehamnsgatan 26

I varje tvättstuga finns en elektronisk bokningstavla där varje lägenhet kan boka sin tvättid. Man kan även boka grovtvättstugan från samma tavla och även bastun om man har registrerat sig för användning av denna. För att komma in till tvättstugan använder Ni den lgamla blå låsbrickan och denna passar även till vår grovtvättstuga. När man tvättar spärras dörren elektroniskt så ingen annan kan komma in i tvättstugan under Er bokade tvättid.

Utrustningen i varje tvättstuga består av:

Två tvättmaskiner En centrifug En torktumlare En kallmangel Ett torkskåp En lakansträckare samt vagnar för tvättgods

Tvättider

Måndag – Lördag 07-22 ( tvättpass om 3 timmar – 5 st )

Söndag 10-19 ( tvättpass om 3 timmar – 3 st )

Grovtvättstugan  

Brf Pargas har en grovtvättstuga med adress:

Mariehamnsgatan 14  Ingång på baksidan av huset direkt efter passagen genom huskroppen. För bokning använder man samma låsbricka och bokningstavla som till den vanliga tvättstugan. Samma låsbricka gäller både till dörren för den vanliga tvättstugor och till grovtvättstugan.

Utrustningen i grovtvättstugan består av: En grovtvättmaskin En centrifug Ett torkskåp

Tvättider

Måndag – Lördag 08-17 ( 2 st 5 timmarspass ) 17-21 ( 1 st 4 timmarspass )

Söndag 08-17 ( 2 st 5 timmarspass )

Klicka Här >>>>bilden på Tvättstugatavlan