Medlem i HSB

Ansvarsområde

.

      Ekonomigruppen

Hans Ohlsson, Anders Hansson och Herbert Silbermann.

 Fastighet, offerter, Energi

Anders Hansson, Hans Ohlsson, Leif Held  och Lucas Held.

 Mark, trafik, cykel och barnvagnsrum

Susanne Lindblom, Lars Juselius, M-L Larsson, Lucas Held och Mikael Lindgren

Valberedning

 

 

Hans Westerlund,  Jan-Erik Gustavsson och Elena Moron

Info /Pargas Nytt

Herbert Silbermann och Anders Hansson (Hemsidan)

Kontorsadministration

M-L Larsson och Susanne Lindblom

Bastu/motionslokal och miljörum 

 

 

M-L Larsson och Susanne Lindblom

Boka uthyrningslokaler  

Anders Hansson, Lucas Held, M L Larsson och Mikael Lindgren

Lås, Data, TV & IT frågor

Anders Hansson , Lucas Held och Lars Juselius

.

Fakturor och kontorsinköp

Lucas Held  samt Anders Hansson

Boka snickarbod M14

Ted Popoff

Revisor

Nicholas Balanikas, ordinarie

Ted Popoff, suppleant