Medlem i HSB

Ansvarsområde

.

      Ekonomigruppen

Hans Ohlsson, Anders Hansson, Herbert Silbermann och Roland Pettersson.

 Fastighet, offerter, Energi

Anders Hansson, Hans Ohlsson och Roland Pettersson.

 Mark, trafik, cykel och barnvagnsrum

Susanne Lindblom, Lars Juselius, Lucas Held och Fariba Rahnama samt som adjungerad M-L Larsson

Valberedning

 

 

Hans Westerlund,  Jan-Erik Gustavsson och Elena Moron

Info /Pargas Nytt

Hans Ohlsson, Leif Held och Anders Hansson (Hemsidan)

Kontorsadministration

Fariba Rahnama och Lars Juselius

Underhållsplan

 

 

Herbert Silbermann och Fredrick Bid Namrood

Boka uthyrningslokaler  

Anders Hansson, och Fredrick Bid Namrood.

Lås, Data, TV & IT frågor

Anders Hansson  och Fredrick Bid Namrood

.

Fakturor och kontorsinköp

Lucas Held, Hans Ohlsson samt Roland Pettersson.

Boka snickarbod M14

Ted Popoff

Revisor

Nanna Franzén, ordinarie, och Eyob Araya, suppleant.