Medlem i HSB

Felanmälan

Felanmälan via Internet:

 Klicka här   så kommer Ni direkt till HSB felanmälan där Ni fyller i de formulär som kommer upp på skärmen. Viktigt att Ni fyller i all uppgifter och att Ni anger Ert lägenhetsnummer samt hur man kan nå Er. Upptäcker du fel i lägenheten eller fastigheten, t ex stopp i avloppet, el-fel eller trasiga lampor i trapphus, kontakta felanmälan. När vi har fått din felanmälan kontaktar vi en fastighetsskötare som hjälper till att åtgärda felet. Fel i lägenheten som är bostadsrättshavarens ansvar bekostas av boende. Fel i hyreslägenheter bekostas av bostadsrättsföreningen, om ej annat avtalats.

Vid felanmälan :

Lämnas uppgift om namn, adress och telefonnummer dagtid samt felets art. Anmälan till Larmcentralen: får bara ske i nödläge på icke arbetstid, när hjälp ej kan vänta till följande arbetsdag. Ex. vid risk för vattenskador. Måste du anlita larmjouren, uppge då följande:

  • Varifrån larmet kommer: gatuadress med nummer och våningsplan.
  • Vem som ringer: Personnamn och telefonnummer som kan motringas.
  • Aktuellt fel: Kan felet ej anges exakt, tala då om vad ni sett.
Felanmälan

 Fastighetsskötarna

Tele:  578 775 50  

Larm, OBS: Endast nödläge

Larmjour (SLB)

Tele : 695 00 00

Allmänt behov av polishjälp

Västerortspolisen

Tele :  010-56 30 305

Felamälan ( mera info )

Servicecenter

Tele : 010-442 11 00

Svenska Störningsjouren eller bevakningsföretaget SOB telefon 08 – 519 315 21

 

Vid störningar och skadegörelse kontakta Störningsjouren som vid behov förmedlar larm till SOB