hsb.logoHSB:s områdeskontoret
( Förvaltning )

Finlandsgatan 10, 164 74     Kista

Telefon: 010-442 11 00Fax: 751 01 92

Expeditionstider under pandemin

HSB Akalla kontoret är öppet
Onsdag 8-12
Torsdag 13-17

Måndag, Onsdag 8.00-12.00Tisdag, Torsdag 13.00-18.00

       Sommartid 1/7-31/8

Måndag 8.00-12.00Torsdag 13.00-18.00

                          ServiceCenter (alla ärenden)

Telefon: 010-442 11 00Vardagar: 08.00–16.30

Dag före röd dag: 08.00–13.00

E-post: service.stockholm@hsb.se

Exempel:
Felanmälan, försäljning av bostadsrätt, panter,
garage- och p-platser, avgifter, hyror, inre fond m m.

Felanmälan och kontakt med fastighetsskötarna

Telefon Felanmälan  010-442 11 00    Internet   Klicka här

Fastighetsskötarna direkt, helgfri mån-fred 07:00-08:00.
Tel 072-050 28 80

Vid felanmälan: lämnas uppgift om namn, adress och telefon nr dagtid
samt felets art.

Anmälan till Jourtjänsten: får bara ske i nödläge på icke arbetstid, när hjälp ej kan vänta till följande arbetsdag. Ex. vid risk för vattenskador. Måste du anlita larmjouren, uppge då följande:

Varifrån larmet kommer: gatuadress med nummer och våningsplan.

Vem som ringer: Personnamn och telefonnummer som kan mot ringas.

Aktuellt fel: Kan felet ej anges exakt, tala då om vad ni sett.