Våra Ordningsregler

För den gemensamma trevnaden är det ej tillåtet att:

 • Utan tillstånd uppsätta skyltar eller anslag å husets ytterväggar, trappuppgångar eller anslagstavlor
 • I lägenheten utföra arbete eller annat som kan vara störande för de kringboende
 • Lämna dörr till källare, cykelrum e. d. olåst. Cykelrum, portar, trappor eller källare får ej användas för lek eller störande verksamhet
 • Lämna vattenkran öppen även om vattnet är avstängt
 • Lämna entrédörr olåst oavsett tid på dygnet.
 • Lämna entrédörrar eller loftgångsdörrar i upphackad läge. Dessa skall hållas stängda. Öppna dörrar drar mera energi med högre kostnad.
 • Sätta upp balkongskydd som skramlar eller avviker från föreskriven färg
 • Förorsaka stopp i frisklufts-, evakuerings- eller värmekanaler
 • Skaka mattor e. d. på balkonger eller genom fönstren
 • Ställa cyklar, mopeder e. d. i portar, trapphus eller på loftgångar
 • Belamra källargångar eller andra allmänna utrymmen med möbler, lådor e. d.
 • Lägga torkmattor i förstugan
 • Parkera fordon i planteringar, på parkvägar, framför portar eller på gata där genom skyltar utmärkts att parkeringsförbud råder.

Se noga till att:

 • Cyklar och föremål i cykelställ är försedda med namn och adress
 • Allt som kastas i sopnedkasten skall vara i lagom stora påsar. Tar det emot när Du försöker få ner påsen i sopnedkastet så är den för stor
  Påsen skall vara väl ihopknuten. Lösa pizzakarttonger och för stora påsar kan ställa till kostbara stopp i sopsugen.
 • Glas bör läggas i iglon vid ICA.
 • Lägg tidningar i pappersåtervinningen vid ICA.
 • Större föremål lämnas enligt anvisning av fastighetsskötarna.
 • Tänk på att klapprande av träskor inom fastigheten kan i störa
 • Se till att Era husdjur inte stör grannar genom att skälla/ föra oljud eller förorenar i trapphus/loftgångar
 • DET ÄR FÖRBJUDET att rasta hundar eller katter i planteringar, sandlådor eller på gångbanor.

Regler för Grovsopor:

 • Våra grovsoprum är stängd sedan 1 januari 2007.
 • För källsorterad avfall har Brf Pargas öppnat ett miljörum på Mariehamnsgatan 16
 • Lägg avfallet i därför avsedda behållare. Inget avfall på golvet, tack !
 • För allas trevnad – håll snyggt i och utanför miljörummet
 • Hyresgäster ( företag- och daghem ) har egen avfallshantering. De skall ej använda föreningens miljörum eller behållare.

Följande kan läggas i miljörummet :

Klicka för Mera Info

 • Källsorterade förpackningar, lampor, lysrör, småbatterier
 • Wellpapp och kartong ( Absolut ej bland pappersinsamlingen)
 • Emballage för livsmedel ex. mjölkkartonger
 • Färgat och ofärgat glas
 • Elektronikavfall med max storlek en normal TV.
 • Brännbart och icke brännbart grovavfall för eftersortering. Detta skall vara i småbitar så att de får plats i behållarna t..ex isolering, brädbitar och bitar av byggskivor.
 • Annat avfall i småbitar så det får plats i behållarna.

Detta får aldrig lämnas i miöljörummet ( Lämnas ex. till ÅVC i Lövsta eller Bromma )

 • Kyl, frys, TV, tvättmaskiner mm – måste lämnas till återvinningsstation i Lövsta eller Bromma. Bäst är att låta den affär där Ni köpt den nya maskinen återta den gamla..
 • Batterier och Färgburkar lämnas till ÅVC i Lövsta eller Bromma eller till en bensinstation som tar emot denna typ av avfall.
 • Skrymmande och grövre byggavfall, ex. golvmattor, parkett och köksinredningar lämnas till ÅVC i Lövsta eller Bromma
 • Absolut inget hushållsavfall i grovsoprummen – stor risk för sanitära problem med bl.a. råttor.

Regler för Tvättstugorna

För den allmänna trivseln håll tvättiderna och gör rent i maskiner och tvättstugorna när Ni är klara med Er tvätt. Det skall vara utrymt och städat när nästa tvättid börjar. Det finns inget annat som har lika stor risk för dålig grannsämja än dåligt följda regler i tvättstugorna. Vår tvättutrustningen är utrustad med olika typer av skydd. Dessa skydd är till för att barn inte skall skadas i tvättstugorna. Tänk också på att en tvättstuga inte är en lekplats.
Bokning av tvättider Samtliga lägenheter har en bokningscylinder som passar till bokningstavlan i tvättstugan. På förekommen anledning vill styrelsen poängtera att det är förbjudet att använda annan cylinder vid bokning av tvättstugan än den som tillhör lägenheten. Likaså skall man endast använda den tvätt- stuga som finns i de hus där man bor. För grovtvättstugan använder man samma bokningscylinder som till den vanliga tvättstugan.

Tvättider För att reducera störningarna för de som bor ovanför och intill tvättstugorna har vi begränsat tvättiden under lördagar och söndagar. Tvättning får därför ske under följande tider:

Ordinarie tvättstugor Måndag – Lördagar 07-22   Söndagar 10-19

Grovtvättstugan  Måndag – Lördagar 08-21    Söndagar 10-17

Endast för boende i Brf Pargas Har förekommit att personer som ej bor i Brf Pargas har använt våra tvättstugor – vilket är helt förbjudet. Att så kan ske beror dels på piratkopierade nycklar – men de kan även beror på att någon boende lånar ut sin nyckel – vilket är totalt förbjudet.

Summering

 • Torka bort allt överflödigt tvättmedel från maskinerna
 • Endast den bokningscylinder (låskolv) som tillhör lägenheten får användas för att boka tvättider. Tyvärr finns de andra bokningscylindrar i omlopp inom Brf Pargas.
 • Bokad tid förfaller om tvättstugan ej tagits i besittning inom 30 minuter efter utsatt tid.
 • Bokningscylindern (låskolven) får ej sitta kvar efter avslutat tvättpass.
 • Luddfiltret på torktumlaren skall ovillkorligen rengöras efter varje användning .
 • Se upp så Ni inte tar redan bokade maskiner/tvättpass. Tvättstugan skall städas efter varje avslutat tvättpass.
 • Tvättstugan skall vara städad och utrymd när tiden för tvättpasset är utgången.
 • Kläder och andra personliga saker får ej lämna kvar efter avslutat tvättpass.
 • Tvättstugorna får endast användas av boende i Brf Pargas.