.

Ekonomigruppen

Hans Ohlsson, Herbert Silbermann och Roland Pettersson.

                    Fastighet, offerter, Energi

Hans Ohlsson, Anders Hansson och Roland Pettersson.

                          Mark, trafik, cykel och barnvagnsrum

Roland Pettersson, Lucas Held och Fariba Rahnama

                             Valberedning

Leif Held, Susanne Lindblom och Yasir Ali Baloch

                       Info /Pargas Nytt

Hans Ohlsson, Roland Pettersson och Anders Hansson

Kontorsadministration

Roland Pettersson och Fariba Rahnama

Underhållsplan

Herbert Silbermann Eyob Aryra och Martin Söderblom

 Boka uthyrningslokaler 

Anders Hansson  och Eyob Araya.

Lås, Data, TV & IT frågor

Anders Hansson och Eyob Araya

  Fakturor och kontorsinköp

Lucas Held, Hans Ohlsson och Herbert Silbermann

Snickarboden

Ted Popoff

Revisor

Nanna Franzén, ordinarie,

Kameraövervakning

Hans Ohlsson och Fariba Rahnama

Inre tillsyn

Fariba Rahnama, Eyob Araya, Herbert
Silbermann och Martin Söderblom