Regler för Grovsopor

 • Våra grovsoprum är stängd sedan 1 januari 2007.
 • För källsorterad avfall har Brf Pargas ett miljörum på Mariehamnsgatan 16
 • Lägg avfallet i därför avsedda behållare. Inget avfall på golvet, tack !
 • För allas trevnad – håll snyggt i och utanför miljörummet
 • Hyresgäster ( företag) har egen avfallshantering. De skall ej använda föreningens miljörum eller behållare.

Följande kan läggas i miljörummet :

 • Källsorterade förpackningar, lampor, lysrör, småbatterier
 • Wellpapp och kartong ( Absolut ej bland pappersinsamlingen)
 • Emballage för livsmedel ex. mjölkkartonger
 • Färgat och ofärgat glas
 • Elektronikavfall med max storlek en normal TV.
 • Brännbart och icke brännbart grovavfall för eftersortering. Detta skall vara i småbitar så att de får plats i behållarna t..ex isolering, brädbitar och bitar av byggskivor.
 • Annat avfall i småbitar så det får plats i behållarna.

Detta får aldrig lämnas i miöljörummet ( Lämnas ex. till ÅVC i Lövsta eller Bromma )

 • Kyl, frys, TV, tvättmaskiner mm – måste lämnas till återvinningsstation i Lövsta eller Bromma. Bäst är att låta den affär där Ni köpt den nya maskinen återta den gamla..
 • Batterier och Färgburkar lämnas till ÅVC i Lövsta eller Bromma eller till en bensinstation som tar emot denna typ av avfall.
 • Skrymmande och grövre byggavfall, ex. golvmattor, parkett och köksinredningar lämnas till ÅVC i Lövsta eller Bromma
 • Absolut inget hushållsavfall i grovsoprummen – stor risk för sanitära problem med bl.a. råttor.

Brf Pargas Miljöstation     Mariehamnsgatan 16

Öppettider:      Alla dagar 08-20

Brf Pargas har stängt alla gamla grovsoprum och lagt ner mycket pengar för upprustning av miljöstation samt installation av lås- och kamerasystem. Där finns skyltar som anger vad som får läggas i behållarna. Att vi hanterar vårt avfall på ett bra sätt är viktigt både för ekonomin och inte minst för trivseln och hygienen. Nedan har vi gjort en liten “Lathund” för vår avfallshantering.

Vår miljöstation är till för källsortering av:

 • Glasförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Hårda plastförpackningar
 • Pappersförpackningar ( ej tidningar )
 • Lysrör och glödlampor
 • Batterier ( ej bilbatteríer )

Samt en möjlighet att lämna:

 • Brännbart och icke brännbart avfall
 • Kartong och wellpapp
 • El och elektronik avfall ( max storlek en normal TV )
 • Allt avfall skall vara i mindre bitar och läggas i rätt behållare. Inget avfall får läggas utanför behållarna eller ställas på golvet.
 • Alla kartonger skall vikas ihop. Tyvärr finns problem med boende som dumpar både stort som smått i vår miljöstation vilket medför stora extra kostnader som vi alla i Brf Pargas får vara med och betala.

Följande får aldrig lämnas i miljöstation

 • Möbler, garderober, köksskåp, större mattor
 • Bildäck, bilbatterier, bil och motordelar
 • Kemiskt avfall som ex. färgburkar, lösningsmedel, lim, oljerester mm
 •   Kyl, frys och spis – Byggavfall, Toastolar, tvättfat

Övrigt

 • Miljöstation är endast till för våra boende.
 • Hyresgäster ( företag ) har egen sophämtning och de skall ej använda föreningens miljöstation eller behållare.
 • Lägg avfallet i därför avsedda behållare.
 • Inget avfall på golvet  tack
 • För allas trevnad  håll snyggt i och utanför miljöstation